Wednesday, 7 December 2011

KESALAHAN UMUM TATABAHASAKESALAHAN UMUM TATABAHASA

1. Kesalahan dari Segi Kata

Kata Ganti Diri

1.      Kata beliau, dia, ia, kami, kita, dan mereka sering digunakan dengan salah.
2.      Kata beliau tidaak harus digunakan untuk orang yang tidak dihormati atau kanak-kanak dan binatang.
Contoh:
 • Firdaus dihukum. Beliau ponteng sekolah. ( salah )
  Firdaus dihukum. Dia ponteng sekolah. ( betul )
 • Anjing itu garang. Beliau terpaksa dikurung. ( salah )
  Anjing itu garang. Anjing itu terpaksa dikurung. ( betul )
3.      Kata dia dan ia tidak boleh digunakan untuk binatang dan benda.
 • Baju ini mahal. Ia diimport dari Itali. ( salah )
 • Baju ini mahal. Baju ini diimport dari Itali. ( betul )
 • Beruang ini sakit. Ia perlu dirawat. ( salah )
 • Beruang ini sakit. Beruang ini perlu dirawat. ( betul )
4.      Kata kami bererti “ saya dengan dia”. Orang yang diajak bercakap tidak disertakan. Kita bererti “anda dengan saya” atau “anda dengan kami”. Orang yang diajak bercakap disertakan.
 • Kami mesti memenangi perlawanan ini,” kata Anas kepada Nazrul. ( salah )
 • Kita mesti memenangi perlawanan ini,” kata Anas kepada Nazrul. ( betul )
 • Kita akan ke rumah awak,” kata Ayu dan Tina kepada Suzie. ( salah )
 • Kami akan ke rumah awak,” kata Ayu dan Tina kepada Suzie. ( betul )
5.      Kata mereka  tidak boleh digunakan untuk benda dan binatang.
 • Ayam-ayam itu dikurung. Mereka akan disembelih. ( salah )
 • Ayam-ayam itu dikurung. Ayam-ayam itu akan disembelih. ( betul )
 • Buku-buku ini tebal. Mereka Syimir baca. ( salah )
 • Buku-buku  ini tebal. Buku-buku ini Syimir baca. ( betul )
6.      Kata mereka tidak boleh diulang.
 • Mereka-mereka yang ditawan berada dalam keadaan selamat. ( salah )
 • Mereka yang ditawan berada dalam keadaan selamat. ( betul )
7.      Kata ganti ia dan nya tidak boleh digabungkan.
 • Kalau tidak dirawat mungkin ianya akan lumpuh. ( salah )
 • Kalau tidak dirawat mungkin ia/ dia akan lumpuh. ( betul )
 • Kucing itu mati kerana ianya dilanggar kereta. ( salah )
 • Kucing itu mati kerana dilanggar kereta. ( betul )

Kata Bilangan

1.      Terdapat 6 jenis kata bilangan:
 • Kata bilangan tentu seperti satu, seratus, sejuta dan sebagainya.
 • Kata bilangan tak tentu seperti beberapa, para, semua, setengah-setengah, dan sebagainya.
 • Kata bilangan pecahan seperti setengah, suku, dan sebagainya.
 • Kata bilangan pisahan seperti masing-masing, dan setiap.
 • Kata bilangan himpunan seperti berbagai-bagai, kedua-dua, dan sebagainya.
 • Kata bilangan tingkat seperti pertama, kedua, keenam dan sebagainya.
2.      Kata bilangan seperti setengah-setengah, tiap-tiap, berbagai-bagai dan kedua-dua tidak boleh disingkatkan.
salah
a. setengah orang
b. tiap murid
c. berbagai warna
d. kedua mempelai

betul
      a. setengah-setengah orang
      b. tiap-tiap murid
      c. berbagai-bagai warna
      d. kedua-dua mempelai

3.      Kata para tidak boleh diulang.
 • Para-para penduduk perlu bekerjasama. ( salah )
 • Para penduduk perlu bekerjasama. ( betul )
4.      Kata bilangan tentu seperti satu, dua, tiga dan seterusnya tidak boleh didekatkan dengan kata bilangan pecahan seperti suku dan setengah untuk penghitungan.
 • dua setengah meter ( salah )
 • dua suku jam ( salah )
 • tiga setengah ringgit ( salah )
 •  
 • dua meter setengah ( betul )
 • dua jam suku ( betul )
 • tiga ringgit setengah ( betul )

Penjodoh Bilangan

1.      Penjodoh bilangan biasanya digunakan dengan kata bilangan.
2.      Tetapi, ada kalanya penjodoh bilangan tidak perlu digunakan.
SALAH
BETUL
setiap orang murid
semua orang pekerja
seluruh  buah kampung
segala ekor binatang
  sekalian orang peserta
  para orang guru
setiap murid
semua pekerja
seluruh kampung
segala binatang
sekalian peserta
para guru


3.      Penjodoh bilangan tidak juga diperlukan untuk menghitung kata nama abstrak.
SALAH
BETUL
beberapa buah usul
kedua-dua bentuk sifat
setiap buah sumbangan
semua buah pendapat
segala butir cadangan
tiap-tiap bentuk kenangan
pelbagai bentuk teguran
beberapa usul
kedua-dua sifat
setiap sumbangan
semua pendapat
segala cadangan
tiap-tiap kenangan
pelbagai teguran

Kata Sendi

1.Kata sendi yang sering digunakan dengan salah ialah

dari dan daripada;
di dan pada
ke dan kepada .

2. Kata dari digunakan untuk tempat dan waktu. Kata daripada digunakan untuk orang,
    perbandingan, asal kejadian, benda abstrak, dan untuk menunjukkan keanggotaan.

SALAH
BETUL
Devi datang daripada Batu Kurau.
Saya menunggu Yatie daripada pukul dua.
Ely terima surat dari Elyas
Saya mendapat pengetahuan yang banyak dari buku yang saya baca.
Baju yang dipakai oleh Nadia dibuat dari sutera.
Dari 5 ekor anak ayam, hanya seekor yang hidup
Devi datang  dari Batu Kurau.
Saya menunggu Yatie dari pukul dua.
Ely menerima surat daripada Elyas.
Saya mendapat pengetahuan yang banyak daripada buku yang saya baca.
Baju yang dipakai oleh Nadia dibuat daripada sutera.
Daripada 5 ekor anak ayam, hanya seekor yang hidup.
3.  Kata di digunakan untuk tempat sahaja. Kata pada digunakan untuk masa, orang, binatang, benda abstrak, dan benda konkrit tertentu.
Contoh:
     a. Di musim durian, Zainal mendapat banyak wang. ( salah )
     ~  Pada musim durian, Zainal mendapat banyak wang. ( betul )

     b. Ayu berkebun pada belakang rumah. ( salah )
     ~  Ayu berkebun di belakang rumah ( betul  )

     c. Dengan pendapat saya, kerja itu perlu dibereskan. ( salah )
    ~  Pada pendapat saya, kerja itu perlu dibereskan. ( betul )

    d. Buku cerita itu ada dengan Suzie. ( salah )
    ~  Buku itu ada pada Suzie.
( betul )

4.        Kata ke digunakan untuk tempat, masa, dan benda konkrit tidak bernyawa. Kata kepada pula digunakan untuk benda bernyawa.
5.         
      Contoh:
      a. Wang itu diberikan ke Rahmah. ( salah )
      -  Wang itu diberikan kepada Rahmah. ( betul )
      b. Ibu pergi kepada pasar setiap hari. ( salah )
      -  Ibu pergi ke pasar setiap hari ( betul )
      c. Latihan itu akan diadakan dari semasa kepada semasa. ( salah )
      -  Latihan itu akan diadakan dari semasa ke semasa. ( betul )

Kata Kerja   

1. Ada dua jenis kata kerja:
    a. kata kerja transitif
    b. kata kerja intransitif atau tak taransitif2. Kata kerja transitif terbahagi kepada:
 • kata kerja yang berawalan men- ( melukis, membaca, mencari dsb. )
 • kata kerja yang berapitan men…..kan ( menyanyikan, membesarkan dsb.)
 • kata kerja yang berawalan meng…i ( membanjiri, menghadiahi dsb.)
 • kata kerja yang berawalan rangkap memper …. ( memperdaya, memperoleh)
 • kata kerja yang berapitan memper….kan ( memperhatikan, mempergunakan).
 • Kata kerja yang berapitan memper….i ( mempelajari, mempersentai dsb.)
3. Semua kata kerja transitif ( kecuali makan, minum, minta dan mohon) mesti berawalan men-
    a. buang sampah ( salah )
        membuang sampah ( betul )
    b. goring ikan ( salah )
        menggoreng ikan ( betul )
4. Kata kerja transitif yang berapitan men…kan dan men…i berbagai-bagai maknanya dan mesti digunakan dengan berhati-hati.
    Contoh:
SALAH
BETUL
Hafizuddin memberikan Seha sekuntum bunga.
Hanim mengambilkan segelas air untuk Ishak.
Baginda mengurniakan beliau bintang kebesaran.
Hakim menjatuhkan pencuri itu sebulan penjara.
Sampah sarap mengotorkan Taman Tasik Taiping.
Yatie menasihatkan saya agar rajin belajar.
Hafizuddin memberi Seha sekuntum bunga.
Hanim mengambilkan Ishak segelas air.
Baginda mengurniai beliau bintang kebesaran.
Hakim menjatuhi pencuri sebulan penjara.
Sampah sarap mengotori Taman Tasik Taiping.
Yatie menasihati saya agar rajin belajar.
5.      Kata kerja intarnsitif terbahagi kepada:
 • Kata kerja asal seperti ada, bangun, duduk, dan sebaginya.
 • Kata kerja yang berawalan ber- ( beradu, beroda, belajar dsb.)
 • Kata kerja yang berapitan ber…an ( berdekatan, berguguran )
 • Kata kerja yang berapitan ber…kan ( berpandukan, berlandaskan dsb.)
 • Kata kerja yang berawalan men- ( melompat, mendarat, membesar dsb.)
 • Kata kerja yang berawalan ter- ( tertidur, terjatuh, terjumpa dsb.)
6.      Kata kerja intransitif yang berawalan ber-, men-, dan ter- tidak boleh ditiadakan awalannya. Contoh:
     -   tanya kepada Hamidah ( salah )
         bertanya kepada Hamidah ( betul )
     -  jangan lompat ( salah )
         jangan melompat ( betul )
     -   senyum kepada Kartina ( salah )
         tersenyum kepada Kartina ( betul )

Kata Hubung

1.      Ada 3 jenis kata hubung iaitu:
 • Kata hubung gabungan seperti atau, dan, lalu, maka, serta, dan tetapi.
 • Kata hubung pancangan seperti agar, bahawa, apabila, hingga, jika, dsb.
 • Kata hubung berpasangan seperti baik…ataupun, baik…mahupun. Bukan saja….tetapi juga dan sebaginya.
2.      Kata hubung sering digunakan salah sebagai akibat tidak memahami cara menggunakan kata-kata hubung tersebut. Contoh:
Nazrul bangun tetapi memberikan jawapan.
Budak itu cantik kecuali sombong.
Budin akan tidur di rumah Seha dan di hotel.
Agar segalanya berjalan lancar, usaha kita akan berjaya.
Sedangkan merokok membahayakan kesihatan, tambahan pula banyak orang yang tidak peduli.
3.      Kata hubung apabila selalu ditulis sebagai bila sedangkan kata bila itu merupakan kata tanya.
Contoh:
        Midah termenung bila menerima berita itu. ( salah )
        Din terkejut bila Seha menjerit. ( salah )
        Pandai-pandailah menjaga diri bila berada di negeri orang. ( salah )
        Minumlah ubat ini bila terasa sakit. ( salah )
        Bila mendengar berita itu, Ayu terus pengsan. ( salah )

Penggunaan Kata Yang Tidak Tepat

1adakah dan apakah: Adakah digunakan untuk mendapat jawapan ya atau tidak.  
     Apakah digunakan untuk mendapat jawapan tentang nama binatang, benda dan perbuatan.
SALAH
BETUL
Apakah benar kata-katamu itu?
Apakah dia menangis?
Apakah aku bersalah?
Adakah benar kata-katamu itu?
Adakah dia menangis?
Adakah aku bersalah?
2.  boleh dan dapat : Boleh lebih tepat digunakan dalam hubungan dengan keizinan.
     Dapat lebih sesuai digunakan dalam hubungan dengan keupayaan atau kemampuan.
SALAH
BETUL
Syimir sudah boleh menunggang kuda.
Mazni tidak boleh pergi kerana demam.
Kami tidak boleh datang kerana hujan.
Syimir sudah dapat menunggang kuda.
Mazni tidak dapat pergi kerana demam.
Kami tidak dapat datang kerana hujan.3.   bukan dan tidak: Bukan digunakan apabila frasa nama menjadi predikat.
Tidak digunakan apabila frasa adjektif dan frasa kerja menjadi predikat.
SALAH
BETUL
Cincin ini bukan cantik.
Kami bukan membaca buku.
Basikal ini bukan mahal.
Saya bukan duduk di situ.
Cincin ini tidak cantik.
Kami tidak membaca buku.
Basikal ini tidak mahal.
Saya tidak duduk di situ.

4.  pedalaman dan pendalaman: Kata pedalaman bererti kawasan yang jauh. Kata pendalaman bererti usaha mendalamkan.

SALAH
BETUL
Kawasan pendalaman  itu akan dimajukan.
Beberapa kawasan pendalaman Sarawak sukar dihubungi.
Pedalaman dasar Sungai Air Hitam akan dijalankan.
Kawasan pedalaman itu akan dimajukan.
Beberapa kawasan pedalaman Sarawak sukar dihubungi.
Pendalam Sungai Air Hitam akan dijalankan.
Kesalahan Dari Segi Frasa
Frasa Nama (Bentuk Jamak dan Hukum DM)
1. Bentuk jamak dapat dinyatakan melalui:
        pengulanagn kata nama seperti: guru-guru, murid-murid, dan sebagainya.
        Penggunaan kata bilangan seperti dua biji guli, semua murid, dan sebagainya.
        Pengulangan kata adjektif seperti baik-baik, rajin-rajin dan sebagainya.
        Penggunaan kata yang mendukung makna jamak seperti rakyat.
2.  Jika kata bilangan yang membawa makna jamak digunakan, kata nama yang menyertai kata bilangan itu tidak perlu diulang. Contoh:
        dua biji telur
        semua murid
        para pendidik
        pelbagai acara
        segala haiwan
        sekalian penduduk
        seluruh kawasan

3.       Oleh sebab kata adjektif yang diulang sudah membawa makna jamak, maka kata nama tidak perlu diulang. Contoh:

        Lukisan itu cantik-cantik belaka.

        Pakaian di situ mahal-mahal harganya.
        Ayam di situ gemuk-gemuk.
        Pemuda di sini gagah-gagah belaka.
        Gadis di sini cantik-cantik.
        Kuih itu sedap-sedap rasanya.
        Pahlawan Melaka handal-handal nampaknya.
        Murid sekolah ini rajin-rajin belaka.
4.  Hukum DM pula ialah hukum tentang menyusun kata-kata untuk membentuk frasa nama dalam ayat:
        D beerti unsur yang diterangkan
        M beerti unsur yang menerangkan
      Contoh:

Kesalahan Dari Segi Frasa
SALAH
BETUL
lain-lain hal
Nani Kedai Roti
goreng cempedak
Maggi mi
tomato sos
mini bas
mini taman
hal-hal lain
Kedai Roti Nani
cempedak goreng
mi Maggi
sos tomato
bas mini
taman mini

5. Frasa Adjektif
        Frasa adjektif ialah kata adjektif atau sekumpulan kata yang mempunyai kata adjektif sebagai kata utamanya dan dapat bertugas sebagai predikat dalam ayat.

        Frasa adjektif sebagai predikat ayat boleh disertai kata penguat seperti amat, sangat, dan paling.
        Kata adjektif yang berawalan ter- boleh bertugas sebagai penerang tetapi tidak boleh bertugas sebagai predikat.
Contoh:
SALAH
BETUL
Bangunan itu tertinggi.
Nani terpandai.
Orang itu terkuat.
Bangunan itu paling tinggi.
Nani paling pandai.
Orang itu paling kuat
        Apabila kata adjektif berawalan ter- digunakan sebagai penerang, kata penguat tidak diperlukan.
Contoh:  Nani mendapat markah yang terbaik sekali di dalam kelas. ( salah )
               Nani mendapat markah yang tertinggi di dalam kelas. ( betul )

               Noralah pemain yang paling terhandal. ( salah )
               Noralah pemain yang terhandal. ( betul )

               Itulah gunung yang tertinggi sekali di dunia. ( salah )
               Itulah gunung yang tertinggi di dunia. ( betul )

        Kata penguat tidak boleh diletakkan di depan atau di belakang kata adjektif sekali gus. Contoh:
SALAH
BETUL
Buah langsat ini sangat manis sekali.
Budak itulah yang paling nakal sekali.
Sungguh indah nian pemandangan di situ.
Buah langsat ini manis sekali.
Budak itulah yang paling nakal.
Sungguh indah pemandangan di situ.
Indah nian pemandangan di situ.

        Frasa adjektif mesti dikuti oleh frasa sendi apabila frasa adjektif itu diperluas.Contoh:
SALAH
BETUL
Budak itu tidak suka durian.
Nora sangat takut anjing.
Nani sangat gemar filem Hindustan.
Mereka tidak perlu pertolongan kami.
Saya benci sikapnya itu.
Budak itu tidak suka akan durian.
Nora sangat takut akan anjing.
Nani sangat gemar akan filem Hindustan.
Mereka tidak perlu akan pertolongan kami.
Saya benci akan sikapnya itu.
6. Frasa Kerja Intransitif
        Frasa kerja intransitif ialah kata kerja yang dapat bertugas sebagai predikat tanpa objek.
        Frasa kerja intransitif boleh juga terdiri daripada sekumpulan kata yang mempunyai kata kerja intransitif  sebagai kata utamanya.
        Kata kerja intransitif yang berapitan ber….kan mesti diikuti frasa nama untuk dapat membentuk frasa kerja yang bertugas sebagai predikat.
SALAH
BETUL
berlandaskan pada undang-undang
berbantalkan dengan lengan
berpandukan pada kamus
beratapkan dengan langit
bertilamkan dengan rumput
berlandaskan undang-undang
berbantalkan lengan
berpandukan kamus
beratapkan langit
bertilamkan rumput
 • Frasa kerja intransitif mesti diikuti frasa sendi apabila frasa kerja intransitif itu diperluas. Contoh:
SALAH
BETUL
Kamu mesti ingat janji-janjimu
Kakak tidak mahu tidur sini.
Beliau akan datang kampung ini.
Nani ingin berjumpa cikgu.
Saya ingin bertemu gadis itu.
Kami ternampak Cikgu Nora di perhentian bas Pudu Raya.
Kamu mesti ingat akan janji-janjimu.
Kakak tidak mahu tidur di sini.
Beliau akan datang ke kampung ini.
Nani ingin berjumpa dengan cikgu.
Saya ingin bertemu dengan gadis itu.
Kami ternampak akan Cikgu Nora di perhentian bas Pudu Raya.

Frasa Kerja Transitif

 • Frasa kerja transitif ialah frasa kerja yang terdiri daripada kata kerja transitif serta frasa nama sebagai objek kepada kata kerja transitif itu.
 • Di antara kata kerja transitif  dengan frasa nama sebagai objek itu, kata-kata lain tidak boleh disisipkan.
SALAH
BETUL
Beliau turut menyentuh tentang perkata itu.
Nora tidak mengetahui akan hal itu.
Kami membincangkan tentang masalah itu.
Mereka melebarkan lagi jalan itu.
Nani menceritakan tentang pengalamannya semasa menuntut di luar negara.
Cerpen ini mengisahkan tentang perjuangan menentang penjajah.
Beliau turut menyentuh perkara itu.
Nora tidak mengetahui hal itu.
Kami membincangkan masalah itu.
Mereka melebarkan jalan itu lagi.
Nani menceritakan pengalamannya semasa menuntut di luar negara.
Cerpen ini mengisahkan perjuangan menentang penjajah.
Frasa Kerja Pasif
1. Frasa kerja pasif ialah frasa kerja yang bertugas sebagai predikat dalam ayat pasif.
2. Frasa kerja pasif terbahagi kepada :
        frasa kerja pasif diri pertama
        frasa kerja pasif diri kedua
        frasa kerja pasif diri ketiga
3. Frasa kerja pasif diri pertama ialah frasa yang terdiri daripada kata kerja yang tidak berawalan men- tetapi didahului oleh kata ganti diri pertama aku, kami, kita, saya dan sebagainya.
4. Frasa kerja pasif diri kedua ialah frasa yang terdiri daripada kata kerja yang tidak berawalan men- tetapi didahului oleh kata ganti diri kedua anda, awak, kamu dan sebagainya.
5.      Frasa kerja pasif diri ketiga ialah frasa yang terdiri daripada kata kerja yang berawalan di- serta diikuti oleh frasa sendi ( oleh + frasa nama ). Kata oleh pada frasa sendi itu boleh digugurkan.

6.        Bentuk frasa kerja pasif diri pertama tidak boleh disamakan dengan bentuk frasa kerja pasif diri ketiga.


Frasa Kerja Pasif

SALAH
BETUL
diambil olehku
dibuang oleh kami
disimpan oleh kita
dihantar oleh saya
dilaksanakan oleh patik
diburu oleh hamba
kuambil
kami buang
kita simpan
saya hantar
patik laksanakan
hamba buru

7.        Bentuk frasa kerja pasif diri kedua pun tidak boleh disamakan  dengan bentuk frasa kerja pasif diri ketiga.
SALAH
BETUL
ditanya oleh anda
diberikan oleh engkau
dibeli oleh kamu
dikirim oleh awak
diperintahkan oleh tuanku
dibersihkan oleh kalian
anda Tanya
engkau berikan
kamu beli
awak kirim
tuanku perintahkan
kalian bersihkan
8.        Bentuk frasa kerja pasif diri ketiga pula tidak boleh disamakan dengan bentuk frasa kerja pasif diri pertama dan farasa kerja pasif diri kedua.   

 
SALAH
BETUL
beliau tulis
dia kumpulkan
mereka kutip
baginda rasmikan
ia bersihkan
ditulis oleh beliau
dikumpulkan olehnya
dikutip oleh mereka
dirasmikan oleh baginda
dibersihkan olehnya
8. Kata-kata lain tidak boleh disisipkan di antara kata ganti diri pertama atau diri kedua dengan kata kerja yang tidak berawalan men- itu.
SALAH
BETUL
kami akan atasi
kita perlu tolong
saya sudah kirim
hamba akan khabarkan
patik belum laksanakan
anda mesti edarkan
engkau telah baca
kamu akan baiki
awak mesti  siapkan
kalian harus bereskan
akan kami atasi
perlu kita tolong
sudah saya kirim
akan hamba khabarkan
belum patik laksanakan
mesti anda edarkan
telah engkau baca
akan kamu baiki
mesti awak siapkan
harus kalian bereskan

KESALAHAN DARI SEGI STRUKTUR AYAT
1. Ayat Gabungan
        Ayat gabungan terbentuk daripada dua atau bebearapa ayat tunggal yang dihubungkan dengan kata hubung. Contoh:
Nani dan Nora ke perpustakaan.
Nurul bukan saja pandai tetapi juga pemurah.

        Kesalahan dalam pembentukan ayat gabungan berlaku apabila ayat-ayat tunggal yang membentuk ayat gabungan tidak digabungkan dengan betul. Contoh:
SALAH
BETUL
Mereka akan melancong ke Pulau Tioman atau Pulau Langkawi?
Saya tidak pasti sama ada Nani tinggal di Relang atau Jelai.
Baik yang kaya atau miskin datang ke rumahnya.
Hadiah ini untuk Izzat bukan Hazwan.
Jangankan membeli kereta, motosikal pun saya tak mampu.
Mereka akan melancong ke Pulau Tioman atau ke Pulau Langkawi?
Saya tidak pasti sama ada Nani tinggal di Relang atau di Jelai.
Baik yang kaya atau yang miskin datang ke rumahnya.
Hadiah ini untuk Izzat bukan untuk Hazwan.
Jangankan membeli kereta, membeli motosikal pun saya tak mampu.
2. Ayat Pancangan
        Ayat pancangan ialah ayat yang berasal daripada dua ayat tunggal yang salah satunya dipancangkan pada ayat yang satu lagi.Contoh:
a. Kereta Pak Leh itu terbabas.
b.Walaupun miskin keluarga Mak Piah bahagia.
Ayat (a) terbit daripada dua ayat, iaitu:
i.  Kereta itu terbabas.
ii. Kereta itu kereta Pak Leh.
Ayat (b) terbit daripada dua ayat yang berikut:
i. Keluarga Mak Piah miskin
ii. Keluarga Mak Piah bahagia.
        Kesalahan dalam pembentukan ayat pancangan berlaku juga apabila unsur penerang dalam ayat tersebut salah strukturnya. Contoh:
SALAH
BETUL
Rumah itu di atas bukit tidak ada penghuninya.
Bangunan itu yang tinggi Menara Maybank.
Rumah di atas bukit itu tidak ada penghuninya.
Bangunan yang tinggi itu Menara Maybank.
        Kesalahan dalam pembentukan ayat pancangan berlaku juga kerana tidak ada kata hubung pancangan yang menghubungkan klausa bawahan dengan klausa utama. Contoh:
SALAH
BETUL
Kami berdoa kamu berjaya.
Semua orang tahu dia anak Pak Hamid.
Kami berdoa agar kamu berjaya.
Semua orang tahu bahawa dia anak Pak Hamid.
3. Ayat tergantung
        Ayat mesti terdiri daripada subjek dan predikat.
        Dalam susunan ayat biasa, letak subjek di depan dan letak predikat di belakang.
Contoh:
Budak itu / menangis.
Farhana / jatuh ke dalam longkang.
        Dalam susunan ayat songsang, letak subjek di belakang dan predikat di depan. Contoh:
Siapakah / gadis itu.
Itulah / teman saya.
        Bentuk ujaran yang tidak mempunyai subjek atau predikat disebut sebagai “ ayat tergantung
        Ayat tergantung terjadi apabila ujaran itu bermula dengan kata sendi, kata hubung, kata kerja dan kerana penggunaan kata yang salah, dan sebagainya.
SALAH
BETUL
Di seluruh negara mengalami banjir.
Kerana hal itu akan dibincangkan.
Dengan kehadiran tuan akan menyerikan majlis ini.
Banyak pelajar lulus dengan baik.
Ada pihak membangkang cadangan itu.
Dia yang datang kelmarin
Mengetahui hal itu saya membatalkan rancangan
Kesan kemelesetan ekonomi, pengangguran meningkat.
Turut menghadiri majlis itu ialah Menteri Besar.
Apakah perlu kita lakukan sekarang?
Siapa kata saya berbohong?
Peserta-peserta yang lulus saja akan dipilih.
Daripada bukti-bukti ini jelas menunjukkan bahawa dia bersalah.
Mengikut beliau menyatakan bahawa perompak senjata api sudah itu  tumpas.
Yang manakah betul?
Seluruh negara mengalami banjir.
Hal itu akan dibincangkan.
Kehadiran tuan akan menyerikan majlis ini.
Banyak pelajar yang lulus dengan baik.
Ada pihak yang membangkang cadangan itu.
Dia datang kelmarin.
Setelah mengetahui hal itu saya membatalkan rancangan.
Sebagai kesan kemelesetan ekonomi, pengangguran meningkat.
Yang turut menghadiri majlis itu ialah Menteri Besar.
Apakah yang perlu kita lakukan sekarang?
Siapakah yang mengatakan bahawa saya berbohong?
Peserta-pesert ayng lulus saja yang akan dipilih.
Bukti-bukti ini jelas menunjukkan bahawa dia bersalah.
Beliau mengatakan bahawa perompak senjata api itu sudah tumpas.
Yang manakah yang betul?
4.      Ayat yang Tidak Betul Susunannya
        Kata-kata sahaja belum beerti bahasa jika kata-kata itu tidak tersusun dalam bentuk ayat.
        Apabila kata-kata tidak betul susunannya, maka bentuk bahasa menjadi salah atau tidak baku.
Contoh:
Ini hari Azizah tidak datang.
Buku ini saya tidak mahu membaca.
Yang melukis gambar ini Zainallah.
Yang memukul awak siapakah?
Itu pen dakwat sudah habis.
Nora dan Nani baik berkawan.
Majalah itu saya tidak menyimpannya.


No comments:

Post a Comment